Sunday, July 10, 2011

o bekhabar....

hai sach ki ab tak mene apne hal-e-dil ka bayan nahi kiya tujse....
par mere hal-e-dil ka guman nahi tujhe, maan nahi sakta...

No comments: