Wednesday, July 13, 2011

yakin...

woh dete hai duhaai...
khud pe yakin karne ki...
aur har baar khud hi...
yakin tut jane jesa kaam karte hai...

1 comment:

Apanatva said...

aisa bhee hota hai.......iseeko kahte hai
kathanee kuch
karnee kuch.