Wednesday, September 14, 2011

tamam koshishe karli ke samajh pau tera nek irada... Par ek to ye behatasha bahte ashq.. Aur dusra mera chaknachur dil... Mujhe mamle ki tah tak nahi jane dete...

No comments: