Tuesday, September 20, 2011

unki masrufiyat...

unhe khabar hai k siwa unke hume koi kam nahi...
Fir bhi unhe jara waqt nahi milta humara haq ataa karne ko...

No comments: