Tuesday, January 31, 2012

Garaj ka sazda.....

Koi Jannat ka talabgaar hai...
to koi hai gham ka maara...
Garaj ke sazden hai doston....
Ibadat koun karta hai....

No comments: